Najväčší výrobca ťažných zariadení v Českej republike

NAJPREDÁVANEJŠÍ TAŽNÉ ZARIADENIA VOZIDIEL TÝCHTO ZNAČIEK

PREČO NAKUPOVAŤ U SVC GROUP A AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV

 1. Máme najväčší sklad v ČR na ťažné zariadenie a elektroinštalácie
 2. Vyrábame TZ už 25 rokov a vieme o nich všetko!!
 3. Vyrábame TZ podľa špecifikácií výrobcov vozidiel
 4. Vykonávame servis aj na staršie výrobky
 5. Máme vlastný vývoj ťažných zariadení a príslušenstva
 6. Nízka cena za vysokú kvalitu
 7. Vážime si dlhodobých obchodných partnerov

PREČO NIE SME A NECHCEME BYŤ LACNEJŠIE

 1. Neklameme množstvom sortimentu na sklade - naozaj ho máme
 2. Nie sme dovozcovia pre ktoré je meradlom len rabat a najnižšia cena
 3. Nekradneme, nekopíruje - web, firmy, myšlienky ...
 4. Nemeníme každú chvíľku dodávateľa len preto, aby sme na tom krátkodobo vyvarili
 5. Nebudeme vyrábať z podradných materiálov pre dosiahnutie najnižšej ceny výrobku na trhu
 6. Neklameme zákazníkov na weboch (v reklamách) najnižšou cenou, keď to nie je pravda
 7. Nekorumpujeme úradníkov, aby zvýhodňovali naše výrobky na trhu - nie sme veksláci
 8. Nemeníme slušným obchodníkom provízie v náš prospech, nezneužívame je

Ťažné zariadenia SVC GROUP Originál

Sú vyrábané a homologovaná podľa platných EU noriem z kvalitných a certifikovaných materiálov.

Pretože sa zahraniční výrobcovia nevedia dohodnú, majú naše výrobky dokonca dve homologácia E94 / 20 a ECE 55-R.

Povrchová úprava je vykonávaná ekologickú práškovou farbou a čiernym zinkovaním. Je testovaná v soľných komorách na trvanlivosť.

Na výrobky sú poskytované záruky, ako požadujú výrobcovia alebo dovozcovia vozidiel s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Na výrobkoch sú použité priemyselne chránené vzory ktorých vlastníkom je Vladimír Vitver a užívateľom SVC Group.

Používané kópie (väčšinou spojovacieho mechanizmu guľového čapu a nosníka ťažného zariadenia) sú v rozpore s právom v ČR.

Zaznamenali sme ich výskyt v roku 2013 v lacnom zahraničnom dovoze.

© 2019 SVC Group s.r.o., E-mail: svc@svcgroup.cz, Tel.: +420 603 360 607, +420 491 421 022